AB Freda įdiegta UV apdailos medžiagų transportavimo linija

AB Freda yra šiuolaikinė baldų gamybos įmonė investuojanti į gamybos bei valdymo optimizavimo sistemas. Norėdama sumažinti žmogiškojo faktoriaus įtaką paduodant UV apdailos medžiagas į velenus bei sumažinti UV medžiagų savikainą pakeitus esamą tarą į didesnę (į 1 tonos konteinerius), įmonė kreipėsi į UAB Silda specialistus. Bendro darbo pasekoje įdiegtos 3 automatinės, 70 metrų ilgio, šildomos, UV medžiagų tiekimo linijos.

Toniniai konteineriai laikomi atskiroje patalpoje. Čia jie maišomi pneumatiniais maišytuvais. Maišytuvų greitis automatiškai keičiasi priklausomai nuo konteineriuose likusios UV medžiagos kiekio. Medžiagos kiekiui konteineryje pasiekus nustatytą kritinę ribą, operatorius yra informuojamas dėl būtinybės artimiausiu laiku pakeisti tusčią konteinerį pilnu.
UV medžiagos transpotuojamos šildomu vamzdynu prie UV linjos velenų. Čia įdiegta automatinė velenų papildymo sistema.
AB Freda darbuotojai teigiamai įvertino sistemos projektinį ir techninį sprendimus.

 

 

UV medžiagų laikymo patalpa

Sistemos komponentai